προειδοποιητικά σημάδια 2

1.Τι σημαίνει αυτό το σήμα τροχαίας;

Σωστός! Λανθασμένος!

Είναι εύκολο να αποκτήσετε την άδεια οδήγησής σας με την πρακτική δοκιμασία άδειας DMV

0/1

Πρόοδος

2.Τι σημαίνει αυτό το σήμα τροχαίας;

Σωστός! Λανθασμένος!

Είναι εύκολο να αποκτήσετε την άδεια οδήγησής σας με την πρακτική δοκιμασία άδειας DMV

0/2

Πρόοδος

3.Τι σημαίνει αυτό το σήμα τροχαίας;

Σωστός! Λανθασμένος!

Είναι εύκολο να αποκτήσετε την άδεια οδήγησής σας με την πρακτική δοκιμασία άδειας DMV

0/3

Πρόοδος

4.Τι σημαίνει αυτό το σήμα τροχαίας;

Σωστός! Λανθασμένος!

Είναι εύκολο να αποκτήσετε την άδεια οδήγησής σας με την πρακτική δοκιμασία άδειας DMV

0/4

Πρόοδος

5.Τι σημαίνει αυτό το σήμα τροχαίας;

Σωστός! Λανθασμένος!

Είναι εύκολο να αποκτήσετε την άδεια οδήγησής σας με την πρακτική δοκιμασία άδειας DMV

0/5

Πρόοδος

6.Τι σημαίνει αυτό το σήμα τροχαίας;

Σωστός! Λανθασμένος!

Είναι εύκολο να αποκτήσετε την άδεια οδήγησής σας με την πρακτική δοκιμασία άδειας DMV

0/6

Πρόοδος

7.Τι σημαίνει αυτό το σήμα τροχαίας;

Σωστός! Λανθασμένος!

Είναι εύκολο να αποκτήσετε την άδεια οδήγησής σας με την πρακτική δοκιμασία άδειας DMV

0/7

Πρόοδος

8.Τι σημαίνει αυτό το σήμα τροχαίας;

Σωστός! Λανθασμένος!

Είναι εύκολο να αποκτήσετε την άδεια οδήγησής σας με την πρακτική δοκιμασία άδειας DMV

0/8

Πρόοδος

9.Τι σημαίνει αυτό το σήμα τροχαίας;

Σωστός! Λανθασμένος!

Είναι εύκολο να αποκτήσετε την άδεια οδήγησής σας με την πρακτική δοκιμασία άδειας DMV

0/9

Πρόοδος

10.Τι σημαίνει αυτό το σήμα τροχαίας;

Σωστός! Λανθασμένος!

Είναι εύκολο να αποκτήσετε την άδεια οδήγησής σας με την πρακτική δοκιμασία άδειας DMV

0/10

Πρόοδος

11.Τι σημαίνει αυτό το σήμα τροχαίας;

Σωστός! Λανθασμένος!

Είναι εύκολο να αποκτήσετε την άδεια οδήγησής σας με την πρακτική δοκιμασία άδειας DMV

0/11

Πρόοδος

12.Τι σημαίνει αυτό το σήμα τροχαίας;

Σωστός! Λανθασμένος!

Είναι εύκολο να αποκτήσετε την άδεια οδήγησής σας με την πρακτική δοκιμασία άδειας DMV

0/12

Πρόοδος

13.Τι σημαίνει αυτό το σήμα τροχαίας;

Σωστός! Λανθασμένος!

Είναι εύκολο να αποκτήσετε την άδεια οδήγησής σας με την πρακτική δοκιμασία άδειας DMV

0/13

Πρόοδος

14.Τι σημαίνει αυτό το σήμα τροχαίας;

Σωστός! Λανθασμένος!

Είναι εύκολο να αποκτήσετε την άδεια οδήγησής σας με την πρακτική δοκιμασία άδειας DMV

0/14

Πρόοδος

15.Τι σημαίνει αυτό το σήμα τροχαίας;

Σωστός! Λανθασμένος!

Είναι εύκολο να αποκτήσετε την άδεια οδήγησής σας με την πρακτική δοκιμασία άδειας DMV

0/15

Πρόοδος

16.Τι σημαίνει αυτό το σήμα τροχαίας;

Σωστός! Λανθασμένος!

Είναι εύκολο να αποκτήσετε την άδεια οδήγησής σας με την πρακτική δοκιμασία άδειας DMV

0/16

Πρόοδος

17.Τι σημαίνει αυτό το σήμα τροχαίας;

Σωστός! Λανθασμένος!

Είναι εύκολο να αποκτήσετε την άδεια οδήγησής σας με την πρακτική δοκιμασία άδειας DMV

0/17

Πρόοδος

18.Τι σημαίνει αυτό το σήμα τροχαίας;

Σωστός! Λανθασμένος!

Είναι εύκολο να αποκτήσετε την άδεια οδήγησής σας με την πρακτική δοκιμασία άδειας DMV

0/18

Πρόοδος

19.Τι σημαίνει αυτό το σήμα τροχαίας;

Σωστός! Λανθασμένος!

Είναι εύκολο να αποκτήσετε την άδεια οδήγησής σας με την πρακτική δοκιμασία άδειας DMV

0/19

Πρόοδος

20.Τι σημαίνει αυτό το σήμα τροχαίας;

Σωστός! Λανθασμένος!

Είναι εύκολο να αποκτήσετε την άδεια οδήγησής σας με την πρακτική δοκιμασία άδειας DMV

0/20

Πρόοδος

21.Τι σημαίνει αυτό το σήμα τροχαίας;

Σωστός! Λανθασμένος!

Είναι εύκολο να αποκτήσετε την άδεια οδήγησής σας με την πρακτική δοκιμασία άδειας DMV

0/21

Πρόοδος
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21

0/21

Πρόοδος

0

Σωστός

0

Ανακριβής